bootstrap theme

Hoe werk ik

Herken en erken jij de richtingaanwijzers op de weg naar jezelf?

Ik begeleid je graag om deze signalen op een bewuste en liefdevolle manier te onderzoeken. Tijdens een intakegesprek bekijken we samen wat het beste past: therapie, coaching of een combinatie van allebei.

Therapie

In de therapiesessies onderzoeken we samen wat de oorsprong is van waarom je vastloopt en welke betekenis dit heeft. We kijken naar het ontstaan van een onderliggend patroon in het verleden en hoe dat doorwerkt in het heden.

Coaching

Tijdens coaching werken we oplossingsgericht met het hier en nu. En hoe je dat anders wilt doen of ervaren in de toekomst. Met dit doel voor ogen werken we samen aan het bevorderen van bewustzijn over wat je in jezelf al aanwezig hebt, hoe je deze als kracht kan inzetten en wat je wilt ontwikkelen.

Begeleidingsvormen

Psychodynamisch werk

Soms keren onbewuste gedachten, gevoelens en gedrag steeds terug. Je weet echter niet waardoor en wanneer ze zijn ontstaan. Psychodynamisch werk helpt je om deze gevoelens naar de oppervlakte te brengen en te verwerken. We onderzoeken onderliggende patronen en hoe deze van invloed zijn op je leven nu.

Anke Merkx psychodynamisch therapeut wijchen

Systemisch werk

Je hele leven speelt zich af in systemen, in verschillende groepen mensen. Je familie, je vriendenkring, leden van een sportclub, werkrelaties en je gezin van herkomst.

Systemisch werk maakt op een prachtige manier zichtbaar wat normaal gesproken niet aan de oppervlakte ligt. We onderzoeken samen welke plek jij automatisch inneemt ten opzichte van anderen. En welke patronen je hebt meegekregen vanuit jouw gezin van herkomst. 


Lichaamswerk

Door met aandacht bij je lichaam te zijn doe je veel waardevolle informatie op, vaak meer dan het hoofd ooit kan bedenken. Met lichaamsgerichte begeleiding brengen we de focus naar het ervaren en voelen. Je wordt je gewaar van je gedachten en je gevoel en de vertaling hiervan in je lichaam. Wij werken met elementen vanuit lichaamsgerichte therapie, reiki en mindfulness.

 • Waarnemen door met je aandacht naar binnen te gaan. Zonder oordeel datgene erkennen wat in jou speelt. 
 • Ademen brengt je terug naar je lichaam en dus naar het hier en nu. Veel spanning in je lichaam wordt vastgezet doordat minder geademd wordt. Door voller te ademen, kom je in contact met je lichaam.
 • Uiten van gevoelens door je te laten horen, geluid te maken en je ervaringen te delen.
 • In contact met een ander leer je jezelf pas echt kennen.

Mijn waarden

 • Echtheid
  Jezelf zijn, eerlijkheid en openheid van beide kanten zijn noodzakelijk tijdens een coach- of therapietraject. Ik nodig je uit om jezelf te laten zien, authentiek te zijn.
 • Helderheid
  De begeleiding kenmerkt zich in helderheid. Ik daag je uit om dieper in jezelf te kijken en te voelen. Ook als dat pijnlijk is.
 • Erkenning
  Wanneer je vast zit is het allereerst belangrijk dat jij jezelf erkenning gaat geven. We creëren samen ruimte voor aanvaarding. Door dat wat is bestaansrecht te geven, er gewoonweg te laten zijn. Zonder de bedoeling jouw gedachten of gevoelens direct te willen beïnvloeden, controleren, veranderen of te reageren met een oordeel.
 • Heel de mens
  We richten ons op inzicht met het hoofd, met het hart en met het lijf. Door gewaarwording van gedachten, gevoelens en lichaam kan een verbinding komen met je hele zijn

Tarieven

Ik werk met een tarief voor particulieren en een tarief voor zakelijke afnemers zoals een werkgever.

Particulier

Intakegesprek van 1 tot 1,5 uur: € 60,-
Sessie van 1,5 tot 2 uur: € 90,-

Omdat ik graag voor iedereen bereikbaar wil zijn, verstrek ik een korting van €10,- per sessie als er sprake is van een minimum inkomen. 

Zakelijk

Intakegesprek van 1 tot 1,5 uur: € 90,-
Sessie van 1,5 tot 2 uur: € 135,-

Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Praktijkruimte

Een deel van de week werk ik vanuit een praktijkruimte in het 'Mens complementair gezondheidscentrum' in Nijmegen (Meijhorst 60-02). 

praktijkruimte MENS Nijmegen
praktijkruimte MENS Nijmegen